Psychodietetyka i Coaching

Anna Vizgo

odchudzanie dietetyk psychodietetyk gabinet dietetyczny konsultacje porady dietetyczne układanie jadłospisów plany żywieniowe analiza składu ciała zdrowe odżywianie coach coaching trener personalny Kraków vizgo.pl

Kraków, tel. 570 200 002

Oferta

  Konsultacje dietetyczne - wywiad żywieniowy, pomiary i analiza składu ciała

  indywidualny plan żywieniowy / jadłospis

  edukacja żywieniowa

  Diet Coaching - coaching dietetyczny (budowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz dążenie do uzyskania stabilnej wagi ciała)

  Health Coaching - coaching zdrowia i dobrego samopoczucia (praca nad aspektami psychiki wpływającymi na zdrowie)

  Life Coaching - coaching personalny (rozwój i zmiana w życiu prywatnym, osiąganie równowagi między życiem zawodowym i osobistym; głęboki wgląd w siebie

  trening autogenny (relaksacyjny) i mindfulness (uważności).

konsultacje porady dietetyczne, dietetyka psychodietetyka, odchudzanie, analiza składu ciała, coaching rozwój osobisty Kraków Vizgo

Dietetyka i psychodietetyka

edukacja żywieniowa trener personalny osobisty coach Kraków Vizgo, indywidualny jadłospis plan żywieniowy dietetyczny

Słowo dieta wywodzi się z języka greckiego "díaita" i oznacza sposób życia. Jest to oparty na zasadach dietetyki sposób żywienia się człowieka, charakteryzujący się ustalonym pod względem jakości, ilości i urozmaicenia doborem pokarmów, dostosowanym do potrzeb organizmu.

Dietetyka to nauka obejmująca ogół wiedzy związanej z racjonalnym żywieniem człowieka oraz działalność w tym zakresie. Dietetyka dostarcza informacje niezbędne do opracowania zasad zdrowego odżywiania, które w połączeniu z właściwym stylem życia są najskuteczniejszą metodą zapobiegania chorobom cywilizacyjnym.

Psychodietetyka łączy zagadnienia z obszaru psychologii, dietetyki i zasad zdrowego stylu życia. Jest to nauka gromadząca informacje związane z wzajemnym oddziaływaniem na siebie ciała, psychiki i jedzenia.

Coaching

coaching life diet coach sesje coachingowe w Krakowie, trener osobisty, Vizgo.pl

Coaching jest procesem wzmacniającym indywidualny, stały i kompleksowy rozwój kompetencji człowieka. Coaching inspiruje, ułatwia odkryć wartości i mocne strony jednostki oraz budować wartościowe postawy. Pomaga rozwijać nowe strategie zachowań a także osiągać zamierzone cele. Sprawia, że osoba w lepszy sposób wykorzystuje swoje umiejętności i zdolności, staje się bardziej kreatywna oraz zyskuje większą wewnętrzną motywację do działania.

Coach jest partnerem w procesie zmiany. Wspiera klienta/ pacjenta w zdobywaniu pewności siebie oraz w drodze do osiągnięcia wyznaczonych przez niego celów.

Techniki relaksacyjne i uważności

trening uważności uważność mindfulness Kraków, trening relaksacyjny relaksacja, trening autogenny w Krakowie, rozwój osobisty, Vizgo.pl

Trening autogenny (gr. auto - sam i genesis - powstanie) to popularna nazwa techniki relaksacji neuromięśniowej, polegającej na wywołaniu poprzez autosugestię doznań podobnych do stanu hipnozy oraz wewnętrznej medytacji.

W autogenii człowiek znajduje się pod wpływem własnego oddziaływania.

W 1932 r. J. Schultz opracował i opublikował system ćwiczeń, korzystając z metod stosowanych w jodze oraz medytacji zen, bez ich mistyczno-religijnego aspektu. Uczeń Schultza i kontynuator jego badań nad terapią autogenną - dr W. Luthe, rozpowszechnił metodę w USA oraz Kanadzie. Terapeutyczne oddziaływanie treningu autogennego badał także twórca Katedry Psychoterapii Collegium Medicum UJ, Jerzy Aleksandrowicz.

Uważność (mindfulness) jest sposobem uczenia się bezpośredniego kontaktu ze wszystkim, co pojawia się w naszym życiu, dbania o siebie poprzez świadomą i systematyczną pracę z trudnymi emocjami, bólem, chorobą oraz codziennymi wyzwaniami. Istotą uważności jest powrót do przebywania w chwili obecnej i obserwowanie tego, co się wydarza.